Klim Fjerritslev El - i byen og på landet
Vi udfører alle former for elarbejde
Landbrugsinstallationer klarer vi også
Fysisk butik og webshop
previous arrow
next arrow
Slider

Alarmsystem – alarm til private og erhverv

Klim Fjer­rits­lev El kan råd­gi­ve vores kun­der grun­digt om de man­ge for­mer for alarm­sy­ste­mer – både alarm til pri­va­te og erhverv. Der fin­des man­ge typer af alarm­sy­ste­mer, så det er klogt at kon­tak­te en pro­fes­sio­nel el instal­la­tør i den­ne for­bin­del­se. Pen­ge­ne er givet godt ud, for­di det er vig­tigt, at vores kun­der får den opti­ma­le løs­ning til hver deres behov. Et alarm­sy­stem behø­ver ikke at være dyrt.

Klim Fjer­rits­lev El næv­ne lidt om eksemp­ler på alarm­sy­ste­mer og alarm­ty­per hér uden, at det skal vir­ke alt for over­væl­den­de for ikke-fag­folk. Klim Fjer­rits­lev El har over­blik­ket på vores kun­der veg­ne, og er altid klar til at hjæl­pe vores kun­der. Klim Fjer­rits­lev El instal­le­rer blandt andet føl­gen­de alarm­ty­per hos vores kun­der: gsm alarm, pri­va­ta­larm, hus­a­larm, hjem­me­alarm, tyve­ri­a­larm pri­vat, tyve­ri­a­larm uden abon­ne­ment, trå­d­løs alarm samt man­ge andre alarm­sy­ste­mer. Kært barn har jo man­ge nav­ne, og der er natur­lig­vis for­skel på de for­skel­li­ge typer af alarm­sy­ste­mer. Der er man­ge mulig­he­der, hvis du leder efter en bil­lig alarm og et bil­ligt alar­man­læg. Klim Fjer­rits­lev El instal­le­rer tyve­ri­a­lar­mer til pri­va­te kun­der og erhvervskun­der i man­ge byer såsom fx Fjer­rits­lev, Brovst, Løg­stør, Nør­re­sund­by og Aal­borg m.m. Klim Fjer­rits­lev El er klar til også at hjæl­pe og råd­gi­ve dig om den helt ret­te alarm­løs­ning for dig og din bolig.

Et alarmsystem behøver ikke at være dyrt

Du kan med en lil­le inve­ste­ring få instal­le­ret et kom­plet alarm­sy­stem i din bolig m.m. Dis­se pen­ge er givet godt ud, og er med til at sik­re, at du kan føle dig tryg­ge­re og mere sik­ker. Selv­om alar­man­læg­get ikke har været dyrt, er der ikke på nogen måde gået på kom­pro­mis med kva­li­te­ten. 

Hvis du væl­ger en såkaldt gsm alarm, så har du mulig­hed for at til­kob­le og afkob­le din gsm alarm via din mobil­te­le­fon. Så bli­ver det hel­ler ikke nem­me­re, og det er ingen viden­skab. Alle kan være med og betje­ne en gsm alarm. Hos Klim Fjer­rits­lev El står vi altid klar til at hjæl­pe vores kun­der med at kom­me i gang og lære deres gsm alarm m.m. at ken­de. En gsm alarm er meget bru­ger­ven­lig og der­for meget popu­lær hos vores kun­der.

Kontakt os

Klim Fjerritslev El

Fabriks­vej 19,
9690 Fjer­rits­lev
Tlf. 98 21 36 99 

Mail webs­hop: diana@klimel.dk

Mail butik: butik@klimel.dk

Mail el-afde­ling: bogild@klimel.dk