klimel_biler
Klim Fjerritslev El - i byen og på landet
klimel_elinstalaltion
Vi udfører alle former for elarbejde
klimel_landbrugsinstallationer
Landbrugsinstallationer klarer vi også
previous arrow
next arrow

Kundeservice

Lagervarer:

Hos Klimel.dk har vi de fle­ste varer på vores eget lager og det er vores mål at sen­de alle ordrer inden­for 3 dage når varen er på lager, men de fle­ste gan­ge kan du måske alle­re­de have det dagen efter du har bestilt. Hvis du bestil­ler inden kl. 16 på hver­da­ge sen­der vi med Post Dan­mark sam­me dag, såfremt varen er på lager. Hvis du væl­ger GLS som fragt­me­to­de sen­der vi til en Pak­kes­hop nær dig eller til en erhvervsadres­se. Men GLS kan du for­ven­te at have din bestil­ling inden­for 2–4 hverdage.

Ikke lagervarer:

Varer vi ikke har på lager er der natur­lig­vis lidt leve­rings­tid på. Vi bestræ­ber os på at kun­ne leve­re inden­for 3–14 dage alt efter hvil­ken leve­ran­dør vi skal have varer­ne fra. Men du er altid vel­kom­men til at kon­tak­te os hvis du vil høre hvor­dan det går med din ordre. Du kan både rin­ge til os på 98 21 36 99 eller mai­le til os på diana@klimel.dk hvis du har spørgsmål.

Fandt du ikke det du søg­te, så er det ikke for­di vi ikke kan skaf­fe det. Kon­takt os ende­lig hvis du ikke fandt hvad du søg­te så vi kan hjæl­pe dig med det.

Fragt:

Vi sen­der med Post Dan­mark og GLS. Vi sen­der fragt­frit i hele Dan­mark, ved køb over 99,-. Vi sen­der både til din arbejds­plads og til din pri­va­ta­dres­se, du skal blot udfyl­de anden leve­rings­adres­se når du bestil­ler hvis vi skal sen­de til en anden adres­se end fak­tu­re­rings­adres­sen. Med Post Dan­mark kan vi også i få til­fæl­de sen­de varen som brev, kon­takt os for yder­li­ge­re infor­ma­tion om det­te. Med GLS sen­der vi til en GLS Pak­kes­hop, pri­va­ta­dres­se eller til en erhvervsadres­se i hele Danmark.

 

Afhentning i vores butik:

Efter afta­le kan dine varer afhen­tes i vores fysi­ske butik på Fabriks­vej 19, 9690 Fjer­rits­lev. Kon­takt os hvis du vil afhen­te dine varer på 98 21 36 99 eller diana@klimel.dk

Butik­ken har åbent man­dag-fre­dag 9.30–17.30 og lør­dag-søn­dag LUKKET.

Betalingskort

Vi mod­ta­ger Dan­kort, Visa Dan­kort, Electron og Mae­stro uden transak­tions­ge­by­rer. Ved brug af Visa, Mastercard, Ame­ri­can Express og JCB er der et transak­tions­ge­byr på 50 kr.

Kontakt:

Har du nogen spørgs­mål er du altid vel­kom­men til at kon­tak­te os via e‑mail diana@klimel.dk eller på tele­fon 98 21 36 99.

Vores tele­fon er åbent hver­da­ge mel­lem 9.30–17.30 og vi til­stræ­ber os på at sva­re på mails inden­for 12 timer i hver­da­ge­ne. Ved feri­er og hel­lig­da­ge kan svar­ti­den for­kom­me lidt længere.

Retur, garanti & reklamationsret:

Hos Klimel.dk har du altid 30 dages fuld retur­ret samt 2 års rek­la­ma­tions­ret. Dog for­ven­ter vi, at varen er ubrugt og i ori­gi­nal embal­la­ge når den returneres.

Vi er dog altid til at snak­ke med så kon­takt os hvis du har brug for at få byt­tet en vare, også efter de 30 dage.

I øvrigt hen­vi­ses til købe­loven som vi natur­lig­vis altid overholder.

Priser:

Pri­ser­ne på vores hjem­mesi­de er altid inkl. moms.

Skul­le du stå og have brug for man­ge stk. af en vare så er vi også til at snak­ke med om en god pris, så har du brug for at vi fin­der en god pris så kon­takt os på 98 21 36 99 eller diana@klimel.dk så fin­der vi ud af det.

Vi glæ­der os til at hand­le med dig i vores webshop.