LED lysarmatur 9W

LED arma­tur med ind­byg­get LED. Det er med direk­te 230V til­slut­ning såle­des eksi­ste­ren­de lys­rør­s­ar­ma­tu­rer nemt kan udskif­tes. Super­f­lat LED arma­tur er med pla­stik bund og opal skærm. Det leve­res inkl. til­slut­ning­s­ka­bel samt mel­lem­led­ning og sam­men­kob­lings­stik for nem vide­resløjf­ning. Der er både afbry­der og lys­dæm­per ind­byg­get. Det kan bru­ges som under­skabs belys­ning over køk­ken­bor­det. Det vil give et dej­ligt varmt hvidt lys over bor­det.
Ind­byg­get LED
9W, 230V
3000K, varm hvid
650 Lumen (sva­rer til 13W lys­rør i et gl. lys­ar­ma­tur)
Far­ve­gen­gi­vel­ses­in­deks Ra>80
Høj­de 21 mm
Læng­de 580 mm
Bred­de 67 mm
Leve­tid 20.000 timer
Ener­gi­mær­ke A
Dæmp­bar med sky­de­lys­dæm­per på arma­tur
3 års garan­ti, ved for­kert brug bort­fal­der garan­tien.

DKK 399,00


Varen er på lager sendes indenfor 1 - 2 dage