VITA Copenhagen Eos fjerlampe

Eos Micro fra VITA er desig­net af dan­ske Søren Ravn Chri­sten­sen og består af ca. 500 påsat­te gåsefjer. Det giver Eos et helt unikt udse­en­de, og på sam­me tid med­vir­ker det til en både blød og fyl­dig samt natur­lig lys­ud­sen­del­se. Eos ska­ber et for­fi­net og femi­nint udtryk og vil sæt­te et ele­gant præg på din indret­ning.
Ren­gø­rin­gen af lam­pen kla­res nemt ved at lade din fønt­ør­rer blæ­se stø­vet af fje­re­ne.
Lam­pen kom­mer i en flot sor­te gave­æ­ske og vær opmærk­som på at lam­pen fra VITA kræ­ver til­køb af fat­nings­sæt eller bord­s­ta­tiv.

Dia­me­ter 220 mm
Høj­de 160 mm
Mate­ri­a­le: Gåsefjer
Lyski­le max. 15W LED
Far­ve: Hvid eller grå
Eks­kl. Fat­ning — skal til­kø­bes som pen­de­l­op­hæng eller bord­s­ta­tiv.

På bil­le­der­ne er Eos mikro vist med bord­s­ta­tiv, der skal købes ved siden af.

DKK 449,00

Ryd