Kertepære Halospar

HALOSPAR er en kom­plet serie af halo­gen­pæ­rer med almin­de­li­ge skrue sok­ler (E27 og E14) og med sam­me kol­be­stør­rel­ser som gam­le glø­de­pæ­rer.

Men for­di det er halo­gen­pæ­re spa­res der ca. 30% ener­gi ifht. glø­de­pæ­rer. De er ener­gik­las­se C og udfa­ses først i 2016 og er der­for et godt alter­na­tiv til den gam­mel­dags glø­de­pæ­re. I sam­men­lig­ning med tra­di­tio­nel­le spa­repæ­rer er for­de­len des­u­den at de kan lys­dæm­pes med alle gængse lys­dæm­pe­re.

E14,  240V
2800K, varm hvid
205 Lumen (18W)

370 Lumen (28W)
Dia­me­ter 35 mm
Læng­de 89 mm
Leve­tid 2.000 timer
2 års garan­ti

18W sva­rer til 25W i gam­le pærer og 28W sva­rer til 40W i gam­le pærer.

DKK 29,95

Ryd