Sale

Normann Copenhagen nocto

Nocto er en mini­ma­li­stisk lyses­ta­ge med et moder­ne design og et stærk visu­elt udtryk. Lige­som den klas­si­ske kam­mer lyses­ta­ge, har nocto et hånd­tag, der gør den nem at flyt­te, og dets navn hen­vi­ser også til kam­mer lyses­ta­gens oprin­de­li­ge funk­tion — at give lys om nat­ten.

Nocto fås i diskret hvid. Nocto er bereg­net til et enkelt lys og fun­ge­rer godt både indi­vi­du­elt og i grup­per af fle­re lyses­ta­ger.

Mate­ri­a­le: Zink
Høj­de 60 mm
Dyb­de 102 mm
Bred­de 120 mm

Lyset bli­ver holdt på plads med en nål midt i lyses­ta­gen. Pust lyset ud inden det når ned til metal­let. Var­men fra lyset kan mis­far­ve metal­let.

Desig­net af Pon­tus Ny (2013).

DKK 150,00 DKK 75,00


Varen er på lager sendes indenfor 1 - 2 dage