Power Clean svamp flex

Fan­ta­stisk svamp til blandt andet ren­gø­ring af kera­misk kom­fur eller fjer­ning kalk.
Power flex svam­pen er super til at fjer­ne belæg­nin­ger på kera­misk koge­pla­de samt kalk på klin­ker, arma­tu­rer mv. Der­u­d­over får Power flex vaske i rust­fri stål til at skin­ne som nye igen.
Power flex svam­pen er en slags sku­resvamp, men den rid­ser ikke. Svam­pen skal bru­ges våd og via den spe­ci­el­le ru over­fla­de, fjer­ner Power flex både sto­re og små belæg­nin­ger, så over­fla­den kom­mer til at se ud som (næsten) ny.
Svam­pen vir­ker gan­ske enkelt ved, at man gør svam­pen våd og sku­rer på over­fla­den, ind­til den er ren. Du kan med for­del tør­re snavs væk ind i mel­lem samt gøre Power flex svam­pen våd igen, når den er ble­vet lidt tør.
Anven­del­se:
? kera­misk koge­pla­der for fast brændt snavs
? armatur/blandingsbatteri for kalk
? gla­slå­ger i bru­se­ka­bi­ner for kalk
? fli­ser for kalk
? mar­mor for kalk
? ter­ra­zzo for kalk
? bag­væg­gen i køle­ska­bet for gule stri­ber
? rust­plet­ter på stål
? kalk på glasvæg
? fast­brændt sod på rist
? syreska­der på rust­fri­stål
? kan­ten i svøm­me­hal­ler for fedt
? mel­lem­s­lib­ning af træha­ve­møb­ler
? gry­der, pan­der og gril­l­ri­ste
OBS!! Svam­pen skal bru­ges våd. Ingen ren­gø­rings­mid­ler.

DKK 29,95


Varen er på lager sendes indenfor 1 - 2 dage