FORM vinkelstikprop

FORM flad vin­kel­stikprop i slag­fast plastik.
FORM har den fla­dest muli­ge pro­fil efter de gæl­den­de stan­dar­der og er der­for det fla­de­ste stik på det dan­ske mar­ked. Vin­kel­stikprop­pen stik­ker fak­tisk kun 11 mm ud fra væg­gen. Kan kun bru­ges i væg­ud­tag, ikke stikdå­se. Den fla­de udform­ning gør stikprop­pen prak­tisk anven­de­lig bag møb­ler og ste­der hvor der ikke er så meget plads til en nor­mal flad stikprop. Fås i 9 for­skel­li­ge far­ver. Stikprop­pen er uden jord.

DKK 129,00DKK 139,00

Ryd