Byt i butik
Byt dit webs­hop-køb i vores butik
Returret
Vi har 14-dages retur­ret
En del af el-salg

Lands­sæk­ken­de byt­te­ser­vi­ce

Kontakt:

Klim Fjer­rits­lev El-for­ret­ning

Fabriks­vej 19, 9690 Fjer­rits­lev

CVR: 30903684

Tlf. 98 21 36 99

Mail webs­hop: diana@klimel.dk

Mail butik: butik@klimel.dk

Mail el-afde­ling: bogild@klimel.dk

Åbningstider:

Man­dag — fre­dag: 9.30 — 17.30

Lør­dag: LUKKET

Søn­dag: LUKKET

Klim Fjerritslev El-forretning

Klim Fjer­rits­lev El-for­ret­ning har haft fysisk butik i Fjer­rits­lev i over 20 år og sel­ve El-fir­ma­et har eksi­ste­ret siden 1969. Og for efter­hån­den 12 år siden star­te­de vi vores webs­hop www.klimel.dk op.

Vi gør alt for at yde en opti­mal ser­vi­ce for vores kun­der og vi håber du føler dig godt til­freds med at hand­le hos os og er der noget du ikke er til­freds med, vil vi ger­ne høre fra dig så vi kan gøre det godt igen.

Vores fysi­ske butik Klim Fjer­rits­lev El-for­ret­ning er med­lem af A/S El-Salg som er en af Dan­marks stør­ste fri­vil­li­ge ind­købs­kæ­der inden for hår­de hvi­de­va­rer, små el-appe­ra­ter og belys­ning. Vi yder der­for byt­te­ga­ran­ti ser­vi­ce.

De fle­ste varer har vi på vores lager, da de varer vi har i vores butik også er dem vi sæl­ger på vores webs­hop. Fin­der du ikke det du søger på vores hjem­mesi­de, kan du altid kon­tak­te os på mail diana@klimel.dk eller tele­fon 98 21 36 99.

Vores tele­fon er åbent mel­lem 9.30–17.30 på hver­da­ge. Vi bestræ­ber os på at besva­re mails inden­for 12 timer. Dog kan der være læn­ge­re svar tid ved wee­ken­der­ne, feri­er og hel­lig­da­ge.

Vi glæder os til at handle med dig i vores webshop.