Hvem er vi

Vores hjemmesideadresse er: https://www.klimel.dk. Firmaet hedder Klim Fjerritslev El-forretning ApS. Vores adresse er Fabriksvej 19, 9690 Fjerritslev. Telefonnummer 98 21 36 99. CVR nr. 30903684.

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

Når du bruger vores hjemmeside har du mulighed for at godkende en række cookies, som er nøjere beskrevet i den forbindelse. Disse oplysninger omfatter bl.a. din browsertype, din IP-adresse, din adfærd og informationer om din computertype (herefter ”Cookiedata”). Cookiedata bruger vi generelt til at forbedre vores produkt, skaffe viden om kundepræferencer, forbedre konverteringen på vores hjemmeside og foretage målrettet markedsføring. De specifikke cookies er listet og beskrevet på vores hjemmeside.

Når du handler hos os, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig for at kunne levere produktet samt modtage online betaling. Disse data er indsamlet af os og afgivet af dig og omfatter navn, adresse, e-mail og telefonnummer (herefter ”Generelle Kundedata”).

For brugere som opretter sig på vores websted (om nogen), gemmer vi også den personlige information de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den undtagelse at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedets administratorer kan også se og redigere den information.

Hvis du har en konto på dette websted, eller har skrevet kommentarer, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

Vi beder dig om ikke at indtaste og oplyse følsomme personoplysninger nogen steder i din kontakt med os via vores hjemmeside, herunder i kommentarfelter, i mail korrespondance eller lignende felter, som måtte blive gjort tilgængelig for dig. Følsomme personoplysninger omfatter oplysninger om race, etnicitet, religion eller filosofisk overbevisning, seksuel orientering, helbred, politisk standpunkt, bankoplysninger eller dit tilhørsforhold til fagforening.

Ved generel mail korrespondance vil private data i form af navn og e-mailadresse samt personlige data, der måtte fremgå af mailens indhold og pågældende mailsignatur (herefter ”Generelle Kundedata”), blive opbevaret i Klim Fjerritslev El ApS ansattes mail-klienter (Outlook og Webmail).

Klim Fjerritslev El ApS opbevarer personlige data, som er oplyst af samarbejdspartnere, leverandører og virksomheder, som ønsker at være leverandør til Klim Fjerritslev El ApS. Det kan være personlige data, der er givet til Klim Fjerritslev El ApS, i forbindelse med generel digital korrespondance, tilbud, kontraktoplæg, licenser, etc. (herefter ”Generelle Leverandørdata”).

Hvad er grundlaget for vores behandling?

Vores behandling af Cookiedata foretages, så Klim Fjerritslev El ApS kan varetage sine legitime interesser i at forbedre brugeroplevelsen ved brug af vores produkt og af vores hjemmeside samt at tilbyde vores kunder de mest relevante tilbud via marketingtiltag.

Vores behandling af Generelle Kundedata foretages, fordi behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen om køb og brug af vores serviceydelser og/eller produkt samt udføre struktureret og professionel key account management.

Vores behandling af Generelle Leverandørdata er nødvendig for at kunne opretholde professionelle samarbejder, dialoger og indkøbsaftaler med vores leverandører og samarbejdspartnere.

Videregiver vi dine personoplysninger til andre?

Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, hvis lovgivningen tillader det. Dine personlige oplysninger videregives ikke til 3. part til marketingformål, medmindre vi har fået din forudgående accept.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores tjenester bedst muligt. Disse eksterne leverandører kaldes databehandlere og behandler i visse tilfælde dine personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun dine personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere og iht. til denne Datapolitik.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi sørger for løbende at slette dine personoplysninger, når de ikke længere er relevante for de formål, vi har indsamlet dem til. Vi beholder dog dine personoplysninger i det omfang, at lovgivningen kræver det, som det eksempelvis er tilfældet med bogføringsdata omfattet af bogføringsloven.

Hvilke rettigheder har du som registreret?

Du har som registreret en række rettigheder, som vi kan hjælpe dig med. Dine rettigheder omfatter følgende:

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke formål vi behandler oplysningerne, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.
Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.
Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger.
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, sådan at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.
Du har ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til os, for så vidt angår de personoplysninger, som vi har indsamlet på baggrund af dit samtykke, eller fordi vi skal bruge personoplysningerne til opfyldelse af en handel med dig.
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation. Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvorefter personoplysningerne indsamlet på baggrund af dit samtykke vil blive slettet.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, skal du henvende dig via e-mail til diana@klimel.dk

Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af personoplysninger. Der skal dog forventes en vis behandlingstid afhængigt af sagens kompleksitet. Vores målsætning er, at indkomne henvendelser / sager er påbegyndt behandlet og håndteret inden for 2 måneder fra vi har modtaget den skriftlige henvendelse.

Hvis du på trods heraf ønsker at klage, kan dette ske til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Cookies

Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmeligehed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Hvis du har en konto, og du logger ind på dette websted, vil vi opsætte en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accpeterer cookies. Denne cookie indeholder ikke nogen personlige data og fjernes, når du lukker browseren.

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.

Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og opgiver simpelthen indlægsID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.

Ændringer i denne Datapolitik

Den hurtige udvikling af internettet herunder regler omkring behandling af personlige data og cookies, som fx GDPR, betyder at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre denne Datapolitik. Gør vi det, retter vi datoen for “sidst opdateret” på forsiden af denne Datapolitik. Væsentlige ændringer offentliggøres via en tydelig meddelelse på vores hjemmeside.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne Datapolitik, eller hvis du vil gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, beder vi dig kontakte os skriftligt på diana@klimel.dk.