Klim Fjerritslev El - i byen og på landet
Vi udfører alle former for elarbejde
Landbrugsinstallationer klarer vi også
previous arrow
next arrow
Slider

Belysning og LED

Hos Klim Fjer­rits­lev El har vi noget for enhver smag inden­for også belys­ning og LED, så vores kun­der går ikke for­gæ­ves. Hos Klim Fjer­rits­lev El kan vi blandt andet til­by­de både sto­re og små varer som eksem­pel­vis LED pærer, lys, lyse­kro­ner, bord­lam­per, gulv­lam­per samt el salg m.m. Hvis du også leder efter andet såsom en røga­larm, LED spot, skri­ve­bord­s­lam­pe eller anden belys­ning, el artik­ler, andre LED lam­per, arma­tu­rer eller lys­bånd, fin­der du også spæn­den­de varer at væl­ge imel­lem hos Klim Fjer­rits­lev El. Vores dyg­ti­ge med­ar­bej­de­re er altid para­te til at yde dig pro­fes­sio­nel råd­giv­ning, så kig også ger­ne for­bi butik­ken på Fabriks­vej i Fjerritslev.

Klim Fjerritslev El har vi LED for enhver smag

Hos Klim Fjer­rits­lev El inde­hol­der både vores hjem­mesi­de samt vores fysi­ske butik på Fabriks­vej i Fjer­rits­lev man­ge lam­per i diver­se for­mer, far­ver og stør­rel­ser. Klim Fjer­rits­lev El har man­ge lam­pe­ty­per på lager, og det er fx bord­lam­per, pend­ler, væg­lam­per, gulv­lam­per, lofts­lam­per m.m.  Klim Fjer­rits­lev El har også pærer i for­skel­li­ge pris­klas­ser og et bredt udvalg for enhver pen­ge­pung. Alle LED pærer hos Klim Fjer­rits­lev El er der 3 års garan­ti på — uan­set pri­sen. Klim Fjer­rits­lev El til­by­der man­ge spæn­den­de varer, her­un­der også el-appa­ra­ter som eksem­pel­vis støv­su­ge­re og man­ge slags støv­su­ger­po­ser m.m. Hvis du er på udkig efter fx brugs­kunst, så er Klim Fjer­rits­lev El bestemt også altid et besøg værd. 

Hos Klim Fjer­rits­lev El går vi op i god kun­de­ser­vi­ce, og vores kun­der kan fak­tisk få lov til at låne lam­per med hjem i udvalg. På den­ne måde kan vores kun­der selv dan­ne sig et ind­tryk af, om lam­pen pas­ser ind hjem­me i kun­dens bolig. Klim Fjer­rits­lev El råd­gi­ver altid ger­ne vores kun­der, hvad angår LED pærer og ener­gi­rig­tig belys­ning til hjem­met. Klim Fjer­rits­lev El laver ger­ne et godt til­bud på bil­lig el til dig, så kig ende­lig for­bi på Klim Fjer­rits­lev Els hjem­mesi­de eller i vores fysi­ske butik på Fabriks­vej i Fjer­rits­lev. Du kan også altid rin­ge til os. Klim Fjer­rits­lev El til­by­der også vores kun­der ser­vi­ce i form af GLS pak­kes­hop og Bring pak­kes­hop. Det­te giver mulig­hed for, at pak­ker­ne kan afhen­tes i vores åbningstid.

Inden­for også belys­ning og LED lys samt LED spot til­by­der Klim Fjer­rits­lev El også instal­la­tion i Fjer­rits­lev, Brovst, Nør­re­sund­by og Aal­borg m.m. LED belys­nings­kil­der giver beha­ge­lig belys­ning uden IR- samt UV-strå­ling og er uden kvik­sølv, og er ener­gibe­spa­ren­de – med op til 90% bespa­rel­se på elregningen.

Kontakt os

Klim Fjerritslev El

Fabriks­vej 19,
9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 36 99

Mail butik: butik@klimel.dk

Mail el-afde­ling: bogild@klimel.dk