Klim Fjerritslev El - i byen og på landet
Vi udfører alle former for elarbejde
Landbrugsinstallationer klarer vi også
previous arrow
next arrow
Slider

Medarbejdere

Butik / Kontor

Dia­na Kor­gaard Søgaard
Salgs­as­si­stent, Butik
Tlf. 40 21 86 99
diana@klimel.dk

Lou­i­se Dams­gaard Cor­tes
Kon­tor

louise@klimel.dk

Elektrikere

Bøgild Thor­hau­ge
Inde­ha­ver
Tlf. 29 40 46 99
bogild@klimel.dk

Tho­mas Gra­ve­sen
Pro­jekt­le­der
Alar­mer, over­våg­ning, net­værk
Tlf. 20 33 36 99
thomas@klimel.dk
Klaus Jakob­sen
Sty­ring, land­brug
klaus@klimel.dk
Jens Mik­kel­sen
Alar­mer, TV og anten­ne
jens@klimel.dk
Ras­mus Cor­tes
Alar­mer, over­våg­ning
rdc@klimel.dk
Ras­mus Frank
Hvi­de­va­rer, var­me­pum­per
rasmus@klimel.dk

Alex Høj­mo­se
Pro­jek­ter
Tlf. 23 83 49 67
alex@klimel.dk

Flem­m­ing Vint­her Ras­mus­sen
Instal­la­tions­tek­nik
flemming@klimel.dk
Hen­rik Lind­hard Thom­sen
Sty­ring, land­brug
henrik@klimel.dk
Andreas Jun­ger­sen
Sty­ring
Jes­per Schultz Lar­sen
Lær­ling
Ras­mus Poul­sen
Instal­la­tions­tek­nik
Hans Peder Klit
Kaas Pan­d­rup El
Instal­la­tion, køle­an­læg
hpklit@kaaspandrupel.dk
Mar­tin Dahl­gaard
Kaas Pan­d­rup El
Nybyg, instal­la­tion
mda@klimel.dk
Jør­gen Leon­hard Jen­sen
Lyn­gens El
Instal­la­tion, fejl­find­ing, land­brug, alarm
leonhard.el@gmail.com
Ejvind Chri­sten­sen
Lyn­gens El
Instal­la­tion, fejl­find­ing, land­brug
lyngens-el@mail.dk