Dæmpbar LED pære Norma25

Den­ne lyskil­de kan erstat­te den almin­de­lig stan­dard­pæ­re med stor fat­ning. Stan­dard­pæ­ren kan nu fåes som LED pære som giver det “rig­ti­ge” varm­hvi­de lys som os her i Skan­di­navi­en for­lan­ger.

For­de­le­ne ved, at det er LED dio­der der giver lyset er at pæren tæn­der med det sam­me. Den lyser og tæn­der fint, selv i ‑30 gra­ders kul­de. Der er lang leve­tid, meget lil­le strøm­for­brug og så er der ingen kvik­sølv eller amal­gam i pæren. Den er hel­ler ikke sår­bar over­for stød og rystel­ser.

Den­ne pære er vel­eg­net til brug både inden­dørs og uden­dørs (i luk­ke­de arma­tu­rer) og især hvor lyset bræn­der ofte og læn­ge er det en for­del med LED pærer.

E27, 4W, 230V
2700K, varm hvid
350 Lumen (sva­rer til 32W i en gl. pære)
Far­ve­gen­gi­vel­ses­in­deks Ra>90
Spred­ning 300°
Dia­me­ter 60 mm
Læng­de 110 mm
Leve­tid 15.000 timer
Antal tænd/sluk 15.000 gan­ge
Ener­gi­mær­ke A+
Dæmp­bar (S19‑D)
3 års garan­ti, ved for­kert brug bort­fal­der garan­tien.

DKK 129,00


Varen er på lager sendes indenfor 1 - 2 dage