Eos XL pendel

VITA Eos pen­del XL er desig­net af dan­ske Søren Ravn Chri­sten­sen og består af ca. 6000 påsat­te gåsefjer. Eos har et helt unikt udse­en­de, og med­vir­ker til et blødt og natur­ligt lys. Eos fjer­lam­pe ska­ber et for­fi­net og femi­nint udtryk og vil uden tvivl sæt­te et ele­gant præg på din indret­ning.

Eos skær­men fås to far­ver, og Eos skær­me­ne kan bru­ges til både ophæng, bord- eller gulv­stan­der. Des­u­den kla­res ren­gø­rin­gen nemt ved at lade din fønt­ør­rer blæ­se stø­vet af fje­re­ne.

VITA Eos træk­ker sin kraft og hyp­no­ti­se­ren­de skøn­hed fra jord­far­ver i det nor­di­ske land­skab. Lavet af natur­li­ge gåsefjer, giver dis­se unik­ke lam­pe­skær­me et blødt og varmt lys. Lam­pen til­fø­jer et sofi­sti­ke­ret og ele­gant touch til enhver indret­ning. VITA Eos er en neut­ral og har­monisk far­ve­pa­let, der ska­ber et varmt og ind­by­den­de lys.

Lam­pen kom­mer i en flot sor­te gave­æ­ske og vær opmærk­som på at lam­pen fra VITA kræ­ver til­køb af fat­nings­sæt, bord­s­ta­tiv eller gulv­sta­tiv.

Dia­me­ter 750 mm
Høj­de 450 mm
Mate­ri­a­le: Gåsefjer
Lyskil­de max. 15W LED
Far­ve: Hvid og grå
Eks­kl. Fat­ning — skal til­kø­bes som pen­de­l­op­hæng, bord­s­ta­tiv eller gulv­sta­tiv.

På bil­le­der­ne er VITA Eos fjer­lam­pe XL vist med fat­nings­sæt, der skal købes ved siden af.

 

 

DKK 2.999,00

Ryd